Τμήμα Διοργάνωσης Επιστημονικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το τμήμα αυτό, αναλαμβάνει την οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, την οικονομική διαχείριση, την προβολή, την επιμέλεια παραγωγής εντύπων, τη φιλοξενία συμμετεχόντων, τη διερμηνεία, τη γραμματειακή υποστήριξη και ότι άλλο χρειαστεί για την επίτευξη του σκοπού της εκδήλωσης.

  • Σχεδιασμός
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Προβολή με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
  • Γραμματειακή Υποστήριξη