Αρχική

espa banner

Το 1996 ο Βέρρος Κωνσταντίνος , αξιοποιώντας τις πανεπιστημιακές σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την επαγγελματική του εμπειρία σε Ελλάδα και Γερμανία και την ακαδημαϊκή του εμπειρία ως επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ Σερρών, ιδρύει την  Επιχείρηση ‘Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος’, με αντικείμενο την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών  για την υπαγωγή των επιχειρήσεων και φορέων σε εθνικές και κοινοτικές δράσεις χρηματοδοτήσεων.

Χρόνο με το χρόνο η εταιρεία, αξιοποιώντας την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διευρύνει τον κύκλο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων κερδίζοντας την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής.

Η εταιρεία, ακολουθώντας μια συνεχώς ανοδική πορεία, διευρύνει το στελεχιακό της δυναμικό και προσφέρει, με την ίδια πάντα ποιότητα και συνέπεια, νέες υπηρεσίες, όπως η λογιστική υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), φορέων υγείας, υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Tο σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών της επιχείρησης έχει πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους, που αυξάνουν την παραγωγικότητά του και ελαττώνουν το χρόνο απόκρισης ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ενθαρρύνει και υποστηρίζει την διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της, καθώς και την διάχυση της γνώσης που αυτά αποκτούν ή παράγουν, προκειμένου να συμβαδίζουν συνεχώς με τις ταχύτατες εξελίξεις του σύγχρονου επιχειρηματικού σκηνικού και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του.

Στις 16/1/2015 η εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία «Σ. Αμοιράς- Δ. Μπαρδακίδης Ο.Ε. – ΕΝΑ Σύμβουλοι Ανάπτυξης» και ιδρύουν την εταιρεία «Βέρρος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.»  η οποία έχει ως κύρια ενασχόληση την υποστήριξη επιχειρήσεων και ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, που δραστηριοποιούνται στη γεωργία ή την κτηνοτροφία, έχοντας εξασφαλίσει πιστοποίηση ως Φορέας Α’ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ στο Νομό Σερρών.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001:2008.

Σήμερα, μετά από την πολυετή εμπειρία, έχοντας καθιερωθεί στον συγκεκριμένο χώρο συνεχίζει να προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών με γνώση, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Στόχος της  Βέρρος Κωνσταντίνος – Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των πελατών της, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση και την πρόσδωση πραγματικής αξίας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.