Υπηρεσίες Προβολής και Επικοινωνίας

Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος  επιχειρήσεων – προϊόντων- υπηρεσιών- φυσικών προσώπων. Η οργάνωση του τμήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του προγράμματος, την ανάπτυξη του, την υλοποίηση του και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του. Η συμβολή μας εντοπίζεται:
  • Στην ικανότητα μετατροπής των εξειδικευμένων στόχων του διαφημιστικού σχεδίου-προγράμματος σε μετρήσιμους στόχους διαφημιστικής εκστρατείας.
  • Στην ικανότητα συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση – προϊόν- υπηρεσία- φυσικό πρόσωπο.
  • Στην ικανότητα επιλογής της απεικόνισης και του αντίστοιχου κειμένου έτσι ώστε να συνδέονται οργανικά και λειτουργικά με το περίγραμμα της διαφήμισης.
  • Στην ικανότητα επιλογής κατάλληλου συνδυασμού μέσων μαζικής επικοινωνίας που θα είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του καταναλωτικού κοινού  και του προσφερόμενου προϊόντος- υπηρεσίας- φυσικού προσώπου.