Οι άνθρωποι μας

Κωνσταντίνος Βέρρος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος Βέρρος

Οικονομολόγος Α.Π.Θ. (Τμήμα Οικονομικής των Επιχειρήσεων).
Ασκούμενος στην βιομηχανία EDUARD Hueck GmbH & Co.KG, Lüdenscheid Γερμανίας.

Τίτλοι – Ειδικότητες:

 • Εγγεγραμμένος Ελεγκτής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ με Α.Μ.038970.
 • Άδεια Εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών-κατηγορία πτυχίου 3-τάξη Γ και Επιχειρησιακής Έρευνας-κατηγορία πτυχίου 5-τάξη Β από το ΠΕΧΩΔΕ με Α.Μ. 14940.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης από το ΟΕΕ
  με Αρ. Αδείας 016562.
 • Κάτοχος διπλώματος στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Financial Reporting Standards) του Οργανισμού Association of International Accountants- A.I.A.
 • Μέλος του μητρώου Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ στους τομείς Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών και Έρευνες αγοράς, με αριθμό μητρώου ΜΣ 1493.
 • Πιστοποιημένος επιχειρηματικός Σύμβουλος – εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Συμβούλων Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ με αριθμό μητρώου MIS 296487.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής – Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης) με αριθμό μητρώου 410832.
 • Πιστοποιημένος εισηγητής – Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΚΔΥ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Υγείας).

Εξειδίκευση:

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών και εισηγητής σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, διοίκησης, λογιστικών-φοροτεχνικών εργασιών, επενδύσεων.
Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.


Αθηνά Ιωαννίδου

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Αθηνά Ιωαννίδου
Λογίστρια

Η Αθηνά είναι πτυχιούχος του Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2005, με κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας και της Λογιστικής υποστήριξης Δημόσιου Τομέα.


Άννα Χριστοφορίδου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Άννα Χριστοφορίδου
Οικονομολόγος

Η Άννα είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών και Οικονομικών επιστημών – Προσανατολισμός: Ανάπτυξης και προγραμματισμού. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2005, με κύριες αρμοδιότητές την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.


Κατερίνα Πολυχρονίδου

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κατερίνα Πολυχρονίδου
Εμπορική Διαχείριση

Η Κατερίνα είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2013. Είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Εμπορικής Διαχείρισης.


Αλεξάνδρα Φωτούδη

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Αλεξάνδρα Φωτούδη
Λογίστρια

Η Αλεξάνδρα είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Σερρών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2011, με κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της τήρησης βιβλίων Β’ κατηγορίας και της Λογιστικής υποστήριξης Δημόσιου Τομέα.


Ελένη Παπαϊωάννου

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ελένη Παπαϊωάννου
Λογίστρια

Η Ελένη είναι πτυχιούχος του Ι.Ε.Κ. Σερρών, Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2007, με κύρια αρμοδιότητα στον τομέα Λογιστικών Εργασιών Β΄ κατηγορίας και Μισθοδοσίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων.


Κυριακή Μακρή

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Κυριακή Μακρή
Οικονομολόγος

Η Κυριακή είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2012, με εμπειρία στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, την Λογιστική Παρακολούθηση Επιχειρήσεων και είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.


Δήμητρα Δουλγέρη

OIΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Δήμητρα Δουλγέρη
Οικονομολόγος

Η Δήμητρα είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2014, με κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της τήρησης βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας.


Χριστίνα Τσαούσογλου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Χριστίνα Τσαούσογλου
Οικονομολόγος

Η Χριστίνα είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διοικητικής Οικονομίας και Στελεχών Επιχειρήσεων του Ι.Ε.Κ. Σερρών και Πληροφορικής του Ε.Α.Π. Είναι συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδηλώσεων Βέρρος Κωνσταντίνος», από το 2017, με κύρια αρμοδιότητα την Διοργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκδηλώσεων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων


Φανή Ασπογαλή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Φανή Ασπογαλή
Κοινωνικές Σχέςσεις

Η Φανή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. Είναι αρχισυντάκτης του SERRESPOST.gr με 23 χρόνια εμπειρίας στα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ και συνεργάτης της εταιρείας «Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος» στο Τμήμα Κοινωνικών Σχέσεων & Δημοσιότητας.