Διοργάνωση Εκδηλώσεων Δημοσίων Φορέων

Ο τομέας αυτός  αναλαμβάνει την οργάνωση κάθε εκδήλωσης από το στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, την οικονομική διαχείριση, την προβολή, την επιμέλεια παραγωγής εντύπων, τη φιλοξενία συμμετεχόντων, τη διερμηνεία, τη γραμματειακή υποστήριξη μέχρι ότι ακόμη  χρειαστεί για την επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης.

  • Σχεδιασμός
  • Οικονομική Διαχείριση
  • Προβολή με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
  • Γραμματειακή Υποστήριξη